loading...

شماره جاری؛ سال سوم؛ شماره دوازدهم؛ زمستان 1399

داوودقادرزاده بازدید : 141 یکشنبه 17 اسفند 1399 نظرات ()

مقالات جدید در حال انتشار

داوودقادرزاده بازدید : 473 جمعه 12 مهر 1398 نظرات ()

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍبطه تحقیق و توسعه ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر

فرحناز قاسمیان، بهناز قاسمیان، محمدباقر فرقانی اوزرودی

ارتباط سبک رهبري مديران مدارس استان مازندران با خلاقیت معلمان تربيت بدني

محمدباقر فرقانی اوزرودی، علی اکبر رئیس پور

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی  بر شخصیت برند و تمایل به خرید مجدد

سمیه صائب نیا، زهرا ابراهیمی

فرصتها و چالشهای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از دو بعد عوامل درونی _ بیرونی  با رویکرد مهارتی به روش (پا نل دیتا)

مهتاب عشقی عراقی ، محمد جهانگیری

اطلاعات کاربری