loading...

داوودقادرزاده بازدید : 285 سه شنبه 03 فروردین 1400 نظرات (0)
اهداف وچشم انداز
چشم انداز
هدف این نشریه دستیابی به برترین جایگاه در بین مجلات علمی کشور در حوزه مدیریت است.
اهداف نشریه
 1- اشاعه و ترویج پژوهش در میان جامعه مدیریت کشور
2- فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل دانش، افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی کشور
3-  حمایت و حفظ دانش و پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت در کشور.
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات