loading...

داوودقادرزاده بازدید : 189 دوشنبه 13 فروردین 1403 نظرات (0)

تأثیر اخلاق حرفه‌ای معلم بر انگیزش تحصیلی و خودباوری دانش‌آموزان

نقش رهبری خیرخواهانه بر فلات‌زدگی شغلی با توجه به حمایت سازمانی ادراکشده

تأثیر تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش میانجی نوآوری سبز در بیمارستان ولیعصر (ع) شهرستان قائم‌شهر

داوودقادرزاده بازدید : 189 پنجشنبه 14 دی 1402 نظرات (0)

تعداد صفحات : 13

شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات