loading...

داوودقادرزاده بازدید : 306 سه شنبه 03 فروردین 1400 نظرات (0)
این نشریه مقاله‌هایی را در فرایند داوری قرار میدهد که:
 ارزش علمی  داشته باشد؛
 در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین شده برای نشریه باشد؛
 حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های نویسنده باشد؛
مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
راهنمای نویسندگان
1-مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقاله ها آزاد است و مقاله های دریافتی مسترد نخواهد شد.
2-نویسندگان باید متعهد گردند ‌که مقاله‌ی ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم زمان‌ به مجله‌ای دیگر ارسال نگردیده است و یا در دست چاپ نباشد.
3-مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌ دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد و در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلو لغت نوشته شود.
4-نویسنده موظف است حداکثر تا 2 ماه پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید؛ در غیر اینصورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور است.
5-اصل مقاله باید با ذکر اسامی و تاریخ ارسال مقاله با نرم افزار Word و تایپ فارسی با قلم Blotus  سایز 12  و با حاشیه بالا، پائین، راست، چپ به فاصله سه سانتیمتر و با فاصله سطر Single  با ذکر نام فایل  ارسال شود.
 6-مقاله‌های ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده، مجدداً توسط شورای نویسندگان تایید می‌گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ خواهد شد.
 7-مسئولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده تمامی نویسندگان می‌باشد. در هر صورت، نویسنده مسئول پاسخگوی موارد پیش آمده در مورد حقوق مولفان دیگر خواهد بود. مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقاله نیز بر عهده‌ی نویسنده مسئول می‌باشد.
 8-با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی پژوهشگران به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد.
9- متن مقاله در نرم افزار Word نسخه­ ی 2007 یا بالاتر از  آن با حاشیه­ ی بالا 54/2، پایین 54/2، چپ 54/2 و راست 54/2 سانتی متر و با فاصله‌ی خطوط 1.15و با اندازه قلم 13B Badrتایپ شود.
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات