loading...

            پرویز ملکی، طیبه خانی، فائزه خانی، زهرا مهدیخانی

دانلود اصل مقاله

چکیده:

فرهنگ سازمانی، به خاطر اثربخشی و تأثیرات چشمگیری که بر سازمان‌ها دارد، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر این توجه به سیستم‌های آموزشی مانند مدارس با توجه به چالش‌هایی مانند باندمی کرونا بیشتر شده است. بر این مبنا هدف این پژوهش شناسایی و ارائه الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی مدارس در دوران پساکرونا بود. روش پژوهش کیفی و اسنادی بر مبنای تحلیل و تفسیر استنباطی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دوران پساکرونا فرهنگ مدارس و عناصر آن از جمله دانش آموزان، خانواده و اولیاء، معلمان و کادر اجرایی با مشکلات متعددی مانند افت تحصیلی و بزهکاری حداکثری دانش آموزان تا فرسودگی شغلی معلمان مواجه کرده است که توجه به رویکردهای کارکردگرا و فرایندی می‌تواند از سقوط نظام آموزشی جلوگیری کند و به‌عنوان فرهنگ سازمانی مطلوب ارائه گردند.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدارس، رویکرد فرایندیِ، رویکرد کارکردگرا

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات