شماره جاری: سال اول، شماره سوم، پاییز1397

  نسخه کامل فصلنامه جهان نوین، سال اول، شماره سوم، پاییز1397   مقالات تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر نظام ارجاع و پسخوراند پزشکان بعدازطرح تحول در شهرستان بوکان  تبیین اجتماعی سیاست های آموزش عالی با تأکید بر توسعه پایدار در ایران  بررسي رابطه فرهنگ سازماني و نظام تحول اداري سازمان  امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
فصلنامه جهان نوین
تیم مجله راهنمای نویسندگان ارسال مقاله آرشیو مقالات شماره های پیشین پیوندها پیگیری مقالات پرسش‌های متداول

سفارش تبلیغ
درباره ما :
فصلنامه جهان نوین نشریه‌ای است با رویکرد علمی و با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان و علاقمندان به مدیریت و به عنوان مجرایی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی پژوهشگران جوان ، به زبان فارسی به صورت مقاله مروری، مقاله موردی، مقاله کوتاه و... است.