شماره جاری؛ سال سوم؛ شماره نهم؛ بهار1399

نسخه کامل فصلنامه جهان نوین، سال سوم، شماره نهم، بهار1399 کاربرد تأمین مالی جمعی در موفقیت کسب وکارهای نوپا بررسی راه‌های جذب توریسم روستایی براساس مدل SWOT و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی روستاهای داش دیبی وشوئون شهرستان گرمی) فراتحلیل ومروری نظام مند بر مطالعات کارآفرینی در بین دانش آموزان
فصلنامه جهان نوین
تیم مجله راهنمای نویسندگان ارسال مقاله آرشیو مقالات شماره های پیشین پیوندها پیگیری مقالات پرسش‌های متداول

سفارش تبلیغ
درباره ما :
فصلنامه جهان نوین نشریه‌ای است با رویکرد علمی و با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان و علاقمندان به مدیریت و به عنوان مجرایی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی پژوهشگران جوان ، به زبان فارسی به صورت مقاله مروری، مقاله موردی، مقاله کوتاه و... است.