شماره جاری؛ سال دوم؛ شماره پنجم؛ بهار1398

  نسخه کامل فصلنامه جهان نوین ؛ سال دوم؛ شماره پنجم؛ بهار1398 تعیین ارتباط بین مدیریت جهادی وفرهنگ جهادی با رویکرد استراتژیک وبنیادی ارتباط بین توانمندسازیسازمانی و روانی مدیریت منابع انسانی با  عملکرد  
فصلنامه جهان نوین
تیم مجله راهنمای نویسندگان ارسال مقاله آرشیو مقالات شماره های پیشین پیوندها پیگیری مقالات پرسش‌های متداول

سفارش تبلیغ
درباره ما :
فصلنامه جهان نوین نشریه‌ای است با رویکرد علمی و با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان و علاقمندان به مدیریت و به عنوان مجرایی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی پژوهشگران جوان ، به زبان فارسی به صورت مقاله مروری، مقاله موردی، مقاله کوتاه و... است.