loading...

بررسی میزان سرمایه‌گذاري درتکنولوژي اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاري مؤسسات تولیدي استان آذربایجان‌غربی

دریافت فایل

 

بررسی میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات وتاثیر آن بر موسسات تولیدی استان آذربایجان غربی

داوود قادرزاده

چکیده

به جرأت می‌توان گفت که فناوری اطلاعات در همه جنبه‌های زندگی بشری نفوذ کرده است به طوری که بدون فناوری اطلاعات عملاً زندگیی غیرممکن شده است. در صنایع تولیدی که نیاز به بررسی بازار وبروز رسانی محصولات برای حفظ و افزایش سهم  بازار و توانایی رقابت در جهان امروز است بیش از هر چیزی  استفاده از فناوری اطلاعات احساس می شود. از طرفی موقعیت مناسب استان اهمیت توجه به عوامل موثر بر بهبود عملکرد تجاری موسسات را با اهمیت کرده است. از این رو توجه به تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد تجاری شرکت ها حائز اهمیت است.

در این پژوهش به بررسی میزان  سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات تولیدی استان آذربایجان غربی  پرداخته ایم. این پژژوهش  از نظر هدف، کاربردی واز حیث  روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدی فعال  استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. گرداوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توأم است. برای بررسیب میدانی از  پرسشنامه ای  محقق ساخته  جهت سنجش  میزان تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات استفاده شده است.

با بررسی داده ها نتایج نشان داد که؛ سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری  شرکت های تولیدی موثرا ست، سرمایه گذاری در زیرساخت تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در یکپارچپی اطلاعات بر عملکرد تجاری شر کت های تولیدی موثر است و سرمایه گذاری در چگالی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است. در نتیجه سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات  در بهبود عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است.

 واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، تکنولوژی اطلاعات، عملکرد تجاری، موسسات تولیدی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری