loading...

                                                                                     مهتاب عشقی عراقی، محمد جهانگیری                                        دانلود اصل مقاله

چکیده

در این تحقیق هدف تأثیر نوع صنعت و استراتژی‌های کارآفرینی در پیش‌بینی مالیات بر ارزش‌افزوده اقتصادی است که می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی و یافتن روش بهتر و کاراتر در پیش‌بینی ارزش‌افزوده اقتصادی و صنعتی استفاده نمود. تحقیق حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر بر مبنای طبقه‌بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می‌گردد. انجام تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی - استقرایی است. براي طبقه‌بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از نرم‌افزار SPSS22 کمک گرفته‌شده است. نتایج این تحقیق بر اساس اطلاعات 40 شرکت تولیدي فعال در صنعت پخش ایران براي یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1401 که بر اساس روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: خطای مدل پرسپترون کمتر از خطای مدل رگرسیون خطی ساده می‌باشد. می‌توان دلیل این موضوع را حرکت غیرخطی و موازی در مدل پرسپترون دانست به همین علت مدل پرسپترون توانایی بیشتری نسبت به رگرسیون خطی ساده در پیش‌بینی دارد.

کلمات کلیدی: مدل پرسپترون، ارزش‌افزوده اقتصادی و صنعتی ،پیش‌بینی مالیات، صنعت، کارآفرینی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
تبلیغات